Wycieczki - SKO - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkolna Kasa Oszczędności
SKO

Szkolna Kasa Oszczędności działa od początku istnienia gimnazjum pod patronatem Banku Spółdzielczego w Mielcu, oddział w Borowej. To szkolny system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych książeczkach. System Szkolnych Kas Oszczędności różni się od bankowego tym, że do zgromadzonych przez uczniów kwot nie są doliczane odsetki. Oprocentowane są natomiast książeczki zbiorcze. Uzyskane odsetki powiększają środki zebrane przez uczniów w ramach wspólnych akcji czy sprzedaży surowców wtórnych. Zgromadzone pieniądze przeznaczane są na wspólne wydatki poszczególnych klas i szkoły - wycieczki lub indywidualne nagrody dla członków SKO.

Działania SKO skupiają się nie tylko na oszczędzaniu pieniędzy i popularyzacji wiedzy bankowej, ale też wyrabianiu nawyku oszczędzania energii, wody, segregacji śmieci, ochrony środowiska czy też edukacji w zakresie savoir-vivru.

Na początku każdego roku szkolnego opiekun zgłasza szkołę do konkursu "Spółdzielnia dobrych serc" pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie. W ramach realizacji zadań opiekun organizuje różne konkursy, wystawy, quizy na temat form oszczędzania, a także akcje zbiórki makulatury, złomu i puszek metalowych. Przez cały czas trwa zbiórka zużytych baterii i plastikowych nakrętek, które trafiają do Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Członkowie SKO aktywnie angażują się też w wolontariat poprzez skutecznie przeprowadzane w naszej szkole ogólnopolskie akcje: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Świąteczna Zbiórka Żywności dla Zwierząt.

SKO prowadzi gazetkę ścienną, na bieżąco uaktualnianą, na której obok ogłoszeń pojawiają się też ciekawe informacje z zakresu podstawowej wiedzy ekonomicznej. Prowadzona jest także kronika działalności SKO, w której znajdują się zdjęcia i inne różne pamiątki, a także szczegółowe informacje z każdego przedsięwzięcia organizacji. Kronika podlega ocenie podczas podsumowania konkursu w Rzeszowie.

SKO od kilku lat realizuje program Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości pt. "Ekonomia na co dzień", którego głównym celem jest dostarczenie uczniom elementarnej wiedzy ekonomicznej, a także rozwijanie ducha przedsiębiorczości. Program rozbudza wyobraźnię i pomysłowość na temat przyszłej aktywności zawodowej i gospodarczej, jest pomocny w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy systematycznie oszczędzają, otrzymują dyplomy, bankowe gadżety oraz nagrody rzeczowe zakupione ze zbiórek surowców wtórnych.

Oszczędzanie w SKO daje młodzieży wiele korzyści. Kształtują w sobie nawyki systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami. Organizacja popularyzuje wiedzę o działalności banków, dzięki czemu przyzwyczaja młodzież do korzystania z usług bankowych, w szczególności z BS. Przynależność do SKO wyzwala w uczniach pomysłowość i przedsiębiorczość w zdobywaniu pieniędzy. Prowadzenie działalności społecznej przynosi korzyści nie tylko materialne. Członkowie SKO współpracują z Samorządem Uczniowskim w zakresie pomocy i wspierania różnego rodzaju imprez i akcji przeprowadzanych na terenie szkoły. Szkolna Kasa Oszczędności jest miejscem dla młodych ludzi rozpoczynających swoją przygodę z oszczędzaniem.

 
Strona główna | Aktualności | Sukcesy | Uroczystości | Wycieczki | Gazetki | TALENTOWISKO | Ogólna mapa witryny
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego